Over de vereniging

Ruitervereniging Manege Vreehorst 

De ruitervereniging is opgericht op 1 januari 1980 en bestaat inmiddels al 43 jaar. Het doel van de vereniging is onder andere om de paardensport in verenigingsverband te behartigen, de paardensport op Manege Vreehorst op een hoger peil te brengen en om de goede relatie tussen mens en paard te bevorderen.

Door middel van het organiseren van activiteiten proberen we deze doelen zo goed mogelijk na te streven. Enkele voorbeelden hiervan zijn de dressuur- en springwedstrijden, CBR-trainingen, buitenritten, en natuurlijk speciale activiteiten voor de jeugdleden. Als je lid bent van de Ruitervereniging kan je  met korting deelnemen aan de activiteiten!

Het bestuur is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de vereniging. Ze zorgt ervoor dat de administratie op orde is, dat de financiën goed geregeld zijn en dat er activiteiten worden georganiseerd. Minimaal één keer per jaar worden alle leden opgeroepen voor den algemene ledenvergadering (ALV). Tijdens deze vergadering legt het bestuur uit wat ze gedurende het afgelopen jaar hebben gedaan, en kunnen de leden hier vragen over stellen en opmerkingen maken. Ook moeten de leden hun goedkeuring geven over de financiële stukken en mogen ze stemmen over eventuele moties.

Wie zijn het bestuur?

Momenteel bestaat het bestuur uit vier personen:

Vacatures: wij zijn nog op zoek naar enthousiaste bestuursleden die ons kunnen komen versterken! Interesse? Neem contact op met één van de bestuursleden.

Het uitgangspunt van iedere vereniging is vastgelegd in de statuten, in combinatie met het huishoudelijk reglement. Deze documenten kan je hieronder inzien:

De vereniging heeft als thuishaven Manege Vreehorst te Voorschoten, en is aangesloten bij de Kamer van Koophandel. Ons postadres is:
Postbus 126
2250 AC Voorschoten